Základní škola Mateřská škola Školní družina Akce školy Školáček Fotogalerie Kontakt

Akce školy 2011-2012

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2012: Týdenní pobyt v přírodě jsme absolvovali v Harrachově na chatě Vršovanka nedaleko od vlakového nádraží. Celý článek

* VYNÁŠENÍ MORANY: 26.3.2012 sJiž tradičně jsme před Květnou nedělí vynesli ze vsi Moranu. Společně s námi vynesly svou Moranu i děti z MŠ.Nehodili jsme ji do vody jak je zvykem, ale spálili jsme ji.Děti zpívaly doprovodné písně. Našemu průvodu přihlíželi i lidé z obce.

* DINOPARK A IQ PARK: 21.3.2012 Naše základní škola se vypravila na výlet do Liberce. Zde jsme si prohlédli výstavu o pravěku v Dinoparku.Děti zde mohly vidět spoustu pravěkých zvířat i vývoj člověka. Pak jsme se vydali do IQ parku.Zde si děti vyzkoušely různé úkoly z oblasti přírodovědy, fyziky, chemie a procvičily tak své mozkové závity.

* NÁVŠTĚVA PSŮ: 13.3.2012 Na naší škole proběhl tzv. Psí den. Děti ten den řešily úlohy s psí tematikou, psaly vyprávění o svých psech . Také přišla paní se svými dvěma psy a předváděla dětem jak se psy správně zacházet.

* MAŠKARNÍ REJ: 2.2.2012I v naší malé škole se v období Masopustu konal maškarní rej.Po obědě přišlo do místní tělocvičny asi 25 dětí v maskách, některé v doprovodu rodičů. Hrály se hry, soutěžilo se a samozřejmě porota z učitelek a rodičů zvolila nejhezčí masky. Všechny masky dostaly drobné odměny.

* MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA: Mikuláš za dětmi z MŠ přišel letos o něco dříve, a to již 2. 12. a nadělil jim za básničku nějaké ty laskominy. Mikuláše a čerta si nenechali ujít ani mladší žáci, kteří se za nimi do MŠ přišli podívat. Starší školáci si balíčky od Mikuláše vyzvedli při obědě.

* MYKOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA: 1.12. za námi z Mělníka přijel opět mykolog pan Malý. Dětem promítl fotografie hub a poučil je, jak postupovat při sběru některých hub a vysvětlil jim rozdíly mezi houbami na první pohled stejnými, ale ve skutečnosti naprosto odlišnými. Muchomůrka masák a muchomůrka tygrovaná, jedlý a nejedlý žampion, žampion a muchomůrka zelená. Předběžně jsme se domluvili na akci, kterou by pan Malý uspořádal pro nás na podzim 2012. Děti by pod jeho vedením nasbíraly houby a on by uspořádal výstavku přístupnou veřejnosti i s poradenskou službou.

* SVATOMARTINSKÝ TURNAJ: V pěnčínské sokolovně dne 10.11.2011 proběhl již 7. ročník turnaje v sálové kopané O Svatomartinský pohár.Zúčastnilo se ho 5 týmů ze tří škol.První místo obsadil domácí tým Pěnčín A se ziskem 10 bodů,druhý byl tým Radostín A se stejným počtem bodů, ale s horším skóre. Třetí příčku obsadil tým z Příšovic se ziskem 6 bodů,čtvrtý byl tým Radostín B se 3 body a poslední se umístil převážně dívčí tým Pěnčín B s nulovým ziskem bodů. Děkujeme za pomoc p. Štrinclovi ze Žluté ponorky v Turnově, který nám na turnaj zajistil rozhodčího.

* DRAKIÁDA A SPANÍ VE ŠKOLE: Tento den byl pro nás všechny velice dlouhý. Začali jsme ho jako obvykle vyučováním, ale už od první hodiny jsme mysleli na to, co nás čeká po obědě. Jako každý rok, i letos jsme se sešli s dětmi ze školky na kopci nedaleko školy, abychom předvedli, jak vysoko nám létají draci - ti vlastnoručně vyrobení i ti zakoupení v obchodě. Počasí nám přálo, vítr byl tak akorát, a proto většina draků hned našla své místo nad našimi hlavami. Asi hodinu nás shůry pozorovali. Letos se podařilo vzlétnout nejvýše drakovi, kterého si přinesla Nikolka Benešová. Její drak vystoupal tak vysoko, že jsme ho po půl hodině ani neviděli. Trvalo mu pěkně dlouho, než se zase vrátil zpátky k nám. Před návratem do školy dostaly malé děti za odměnu malé duchy, v jejichž hlavičkách byly sladkosti. Velcí školáci se spokojili s menší odměnou.

Ve škole jsme se nasvačili a odpočinuli, protože nás čekalo další překvapení. Nešli jsme domů, ale připravovali jsme se na spaní ve škole. Tomu předcházela spousta her, plnění různých úkolů, výroba postavičky ducha a noční cesta na hřbitov, který ještě svou výzdobou připomínal dušičkové dny. Po večeři nás čekala noční hra na školní zahradě. O to, aby naše žaludky nekručely hlady, se staraly paní učitelky s paní uklízečkou a samozřejmě i některé maminky, které napekly buchty i k snídani. Večer se nám nechtělo moc spát, ještě dlouho jsme si za tmy povídali. Druhý den jsme totiž nemuseli vstávat jako jiné dny brzy, a navíc jsme ještě jeli v 9 hodin do Turnova do divadla.

* POZNÁVACÍ VÝLET NA VYSKEŔ: 20.září jsme se vydali na náš první poznávací výlet. Ráno jsme před 7 hodinou odjeli autobusem do Turnova, kde jsme přestoupili na autobus směr Vyskeř. Tam nás čekala paní učitelka Mišková, která nás po větší část cesty vedla. Nejdříve jsme vyšplhali křížovou cestou ke kapličce sv. Anny, potom jsme pokračovali lesem na Kopicův statek. Když jsme si prohlédli obrázky vytesané do skal, posilnili jsme se na další cestu. Pokračovali jsme směrem na Kacanovy, tam se s námi p. učitelka Mišková rozloučila a my jsme šlapali dál do Mašova na Kadeřavec. Tam jsme chtěli počkat na autobus, který nás měl odvézt do Turnova, ale protože jsme správní turisté, rozhodli jsme se, že dojdeme pěšky až tam. Do Pěnčína jsme už ale autobusem dojeli. Po celou dobu výletu jsme měli sledovat vše kolem nás – kudy projíždíme, jaké stromy kolem nás rostou, jak se jmenují kopce , které v dáli vidíme, které živočichy zahlédneme,…Pozornost žáků na výletě ověřili vyučující druhý den krátkým testem.

* BĚH NADĚJE: V pondělí 19.září pořádala základní škola další ročník Běhu naděje. I přes nepřízeň počasí se na startu sešlo necelých 70 účastníků, aby svou přítomností a zakoupením drobných upomínkových předmětů podpořili výzkum rakoviny. Tuto akci se nám podařilo uskutečnit za pomoci společností Grupo Antolin, Ontex a Kontakt, kterým děkujeme za finanční a hmotné dary.

*ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: 1. září se děti vrátily z prázdnin do školy. Všichni se sešli v učebně II. třídy, aby mezi sebou přivítali 7 nových prvňáčků, kteří přišli do školy poprvé. Ředitelka všechny přivítala. Všichni se navzájem představili a nejmladší školáci doprovázeni rodiči dostali spoustu pomůcek a pro vzpomínku na první den ve škole knihu.