Základní škola Mateřská škola Školní družina Akce školy Školáček Fotogalerie Kontakt

Akce školy 2014-2015

VELIKONOCE: I na naší škole jsme se chystali na Velikonoce. Zdobili jsme klasické kraslice /vejdunky/ různými technikami-voskem, temperami, semínky i nálepkami. Děti v kroužku vaření upekly kraslice z perníku a ozdobily je čokoládou. Také jsme si vyzkoušeli vyrobit velikonoční ozdobu z drátku a tenkých papírových ruliček.

TURNAJ VE SNAJPRU: 20. 3. vyjeli zástupci z 3., 4. a 5. třídy reprezentovat školu do Příšovic na turnaj ve snajpru. Z šesti týmů se naši hráči umístili na 5. místě.

VYNÁŠENÍ MORANY: Po smrtné neděli, tedy v pondělí 23 3. jsme společně s dětmi z MŠ vynesli Moranu /zimu/ ze vsi, aby mohlo její vládu převzít jaro. Za vsí jsme ji spálili.

ČTENÍ VE ŠKOLCE: 12. 3. se byli žáci 1. a 2. třídy pochlubit ve školce nastávajícím prvňáčkům, jak se naučili číst. Přečetli jim úryvky ze svých knížek. Předškoláci pozorně naslouchali a pak odpovídali na otázky paní učitelky.

MAŠKARNÍ BÁL: 17. února přišly děti do školy v maskách. Odpoledne se totiž konal maškarní bál. Do masek se převlékly i paní učitelky. Mohli jste zde vidět kovboje, kuchaře, hokejistu, judistu, zdravotní sestry, princezny, motýlka, policistu, čarodějnice a mnohé další. Všichni si spolu užili spoustu her, soutěží, tance a především zábavy.

NÁVŠTĚVA V ZŠ KOBYLY: Ve čtvrtek 12. února se školní družina společně se sportovním kroužkem vypravila do blízké školy do Nechálova. Zde sehráli několik sportovních utkání – ve vybíjené, snajpru a ve florbale. Též si na interaktivní tabuli vyzkoušeli známou soutěž AZ kvíz. V některých kláních byli úspěšní více, v některých méně, ale šlo především o radost ze setkání a ze hry.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ: 11. únor je celosvětovým dnem nemocných. I na naší škole jsme si připomněli toto téma. Děti se naučily rozlišit nemoc od úrazu, vysvětlili jsme si, jak se před nemocemi i úrazy chránit, povídali jsme si o zdravém životním stylu i o poskytování první pomoci. Děti si zopakovaly tísňová volání, vybavení lékárničky, ošetřily si zranění. Shlédly též video o vývoji a výrobě léčiv, o závažných nemocech i o dětech v Africe. Na závěr ze všech svých poznatků a poskytnutých materiálů vytvořily obrazový projekt.

VYSVĚDČENÍ: I na naší škole se rozdávalo pololetní vysvědčení. Někteří žáčci ho dostali úplně poprvé. Mnozí byli se svými výsledky spokojeni, někteří se budou muset více snažit, aby uspěli lépe. Všem přejeme hodně úspěchů.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ: 13. ledna se na celý den přišli do školy podívat budoucí prvňáčci. Dopoledne se s paní učitelkou učili a odpoledne si hráli ve školní družině. Bylo jich celkem 13.

BRUSLENÍ V LIBERCI: 8. ledna se žáci 1. - 3. třídy společně s dětmi z MŠ vypravili do Liberce. Kromě bruslení se děti zúčastnily pohybové aktivity a též relaxovaly v solné jeskyni.

TŘI KRÁLOVÉ: 6. ledna se vesnicí již po páté vydal průvod Tří králů doprovázený muzikanty a zpěváky. Za svoje vinšování dostali dary.

VÁNOCE VE ŠKOLE: Stromeček, dárky i spoustu dobrot bylo pro děti přichystáno před Vánocemi i ve škole. Děti si páteční dopoledne před vánočními prázdninami zpříjemnily krátkými vystoupeními.

BESÍDKA A JARMARK: Již tradičně před Vánocemi se v KD konala vánoční besídka. Děti si připravily asi půlhodinový program z písniček, básniček a tanečků. Též vyráběly drobné dárky k prodeji na jarmark.

SETKÁNÍ SE PSY: Naší školu navštívili dva elderteriéři se svojí paničkou. Ta nám předvedla, jak se k pejskům chovat, jak je vycvičit a jak nám mohou být užiteční.

KONCERT: Již po několikáté na naší školu zavítal pan Kaulferst se svým kytarovým koncertem, tentokrát s názvem Jak se dělá muzika. Děti se seznámily se vznikem a vývojem kytary a některé si na ni i zahrály.

Fotbal: 10. listopadu proběhl již 10. ročník turnaje v sálové kopané O svatomartinský pohár. Zúčastnilo se ho 7 týmů z okolních škol – dva z Radostína a z naší školy, po jednom z Kobyl, Příšovic a Svijanského Újezda. Nejlepší byli hráči z Radostína, naši obsadili 4. a 5. místo

Drakiáda: Začátkem listopadu jsme na kopci za vesnicí pouštěli draky. Měly nejrůznější tvary a velikosti. Úspěch měl jediný doma vyrobený drak Erika Mareše. Pouštění draků se zúčastnila též spousta dospělých

Noc ve škole a den v muzeu: V čase dušiček je již tradicí přespat 1 noc ve škole, tentokrát to bylo z 30. na 31. října. Čtvrtek byl věnován bramborám a výrobkům z nich. Nesměly chybět ani bramboráky, na které si děti samy udělaly těsto. Vesnicí též prošel lampionový průvod, nechyběly ani vydlabané dýně. V pátek jsme jeli do Turnova do muzea na animační program, který nám přiblížil život v Mongolsku.