Základní škola Mateřská škola Školní družina Akce školy Školáček Fotogalerie Kontakt

školní družina

Ranní družina funguje od 6hodin 30 minut do 7 hodin 30 minut. Dohled nad dětmi zajišťuje paní Petra Marešová. Děti si zde kreslí, povídají si nebo si hrají se stavebnicemi. Výchovně vzdělávací činnost neprobíhá.

Odpolední družina zahajuje provoz po skončení vyučování prvních žáků, to je v 11 hodin a 15 minut, kdy si děti přebírá paní vychovatelka Ivana Hladíková a odvádí je na oběd.

Družina ukončuje svou činnost v 15:30 hodin.

Školní družina využívá dvou místností v přízemí školy. K dispozici je koberec, pracovní stoly, lavice, tabule,knihovnička,televize, video, DVD přehrávač a samozřejmě spousta her a stavebnic. Školní družina též využívá školní počítače. Společně navštěvujeme i místní obecní knihovnu. Hojně využívána je i školní zahrada, dětský koutek s velmi kvalitními prolézačkami na zahradě MŠ, blízká tělocvična místní tělovýchovné jednoty, která byla v nedávné době renovována a nyní splňuje všechny hygienické i bezpečnostní předpisy. Často děti sportují na hřišti téže TJ, kde se nachází fotbalové hřiště, tenisové kurty, plocha s umělým povrchem, velká vyasfaltovaná plocha a v létě malý bazén na koupání.. Toto vše též zánovní a velmi kvalitní. Poloha naší školy umožňuje také vycházky do lesa a hry v přírodě.Tato všechna zařízení využívají žáci nejen v družině, ale i při vyučování.

Hlavním cílem ŠD je rozvoj dítěte formou her, praktických činností, rozhovorů, soutěží, četbou a poslechem. Uplatňují se zejména činnosti, při kterých si děti odpočinou, odreagují se, projeví své zájmy a dovednosti. Podstatná část činnosti ŠD je úzce spjatá s přírodou, děti zde provádějí svá pozorování, první pokusy, objevy a především se zde sportovně a jinak pohybově vyžívají. V průběhu družiny si dále děti kreslí, věnují se společenským hrám, vyrábějí různé věci z papíru nebo jiného materiálu, který si při pobytu v přírodě nasbíraly. K rozvoji prostorové představivosti a fantazie hojně využívají různých stavebnic. Nedílnou součástí jsou činnosti a hry pro rozvoj poznatků získaných ve výukovém procesu a jejich uplatnění v praxi. Formou her se též rozvíjí smyslové vnímání a volní vlastnosti.Paní vychovatelka zajišťuje bezpečnost při všech činnostech, snaží se zabránit projevům agrese a šikany již v jejich zárodku. Pro zajišťování bezpečnosti je paní vychovatelka vybavena zdravotním kurzem prví pomoci. O kvalitách péče v družině svědčí nulová úrazovost, které se daří dosahovat již několik let.

Činnost školní družiny probíhá podle týdenní skladby zaměstnání, která se mění s ohledem na počasí. Týdenní skladba zaměstnání je tvořena s ohledem na rozvrhy hodin jednotlivých ročníků a s ohledem na odchody dětí do zájmových kroužků na naší škole fungujících.

Čas a způsob odchodu dětí domů je uveden na zápisním lístku. Dřívější odchody jsou možné pouze při osobním vyzvednutí dítěte nebo telefonním či písemném požadavku rodičů.

O úspěšné činnosti školní družiny svědčí zájem o tuto službu ze strany rodičů i žáků. Nejspolehlivějším ukazatelem je však spokojenost jednotlivých dětí, které se mnohdy brání i odchodu domů.

Kontakt na paní družinářku má každý žák naší školy uveden ve své žákovské knížce.