Základní škola Mateřská škola Školní družina Akce školy Školáček Fotogalerie Kontakt

základní škola

Základní škola Pěnčín má již více než 120tiletou tradici.

V současné době je škola již třetím rokem školou trojtřídní. Dalšími jejími součástmi jsou školní družina v téže budově, v samostatné budově č. p. 109 Pěnčín pak mateřská škola a školní jídelna. Škola dále využívá pro výuku, zájmové kroužky a školní i mimoškolní akce sál sokolovny Pěnčín. sportovního areálu TJ Pěnčín, k veřejným vystoupením, divadelním představením, koncertům a školnímu plesu též sálu kulturního domu v Pěnčíně .

Ve škole jsou čtyři učebny a prostory ŠD, v přízemí jedna učebna, v 1. patře tři učebny, z nichž jedna je počítačová. Ve druhém patře je učebna pro výtvarnou výchovu. Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT z 2. 2. 1996.

Základní škola je školou spádovou, takže ji vedle místních dětí navštěvují děti i z obcí Čtveřín, Doubí, Soběslavice, případně dalších. Pravidelný svoz je zajištěn mikrobusem obecního úřadu.