Základní škola Mateřská škola Školní družina Akce školy Školáček Fotogalerie Kontakt

mateřská škola - Akce

Září

-seznamování s novými dětmi

- schůzka s rodiči

- celodenní výlet do Loučně – labyrinty 25.9.

- hudební představení v MŠ – Čemusová 5.9.

- dopravní výchova pro MŠ – dopr. hřiště Turnov 16.9.

- Běh naděje – sportovní odpolední akce dětí s rodiči 15.9.

Říjen

- zahájení kroužku angličtiny – každé pondělí

- dopolední výlet do blízkého okolí – Albrechtice, les za Škrétovými

- návštěva knihovny

- Kouzelník v MŠ 14.10.

- divadlo Turnov 8.10.

- výstava ovoce a zeleniny v KD – Svátek jablka 25.10. – 28.10.

- lampiónový průvod obcí s dětmi ze ZŠ a rodiči 30.10.

Listopad

- kroužek angličtiny

- Drakiáda společně se ZŠ 4.11.

- Kytarový koncert – Kalferst 18.11.

- muzikoterapie – Součková 19.11.

- beseda „Výcvik a výchova psů“ 25.11.

- oslava sv. Martina 11.11.

- focení dětí s vánočním motivem 13.11.

Prosinec

- kroužek angličtiny

- tvoření mýdel 1.12.

- adventní spirála 2.12.

- mikulášská nadílka 5.12.

- zpěv vánočních koled v obci na OÚ, v obchodě, na poště…

- návštěva předškoláků v ZŠ – účast na výuce

- předvánoční besídka pro rodiče a veřejnost v KD 10.12.

- vánoční posezení s rodiči v MŠ a nadílka dárků 16.12.

Leden

- Kroužek angličtiny

- Slavnost Tříkrálová 6.1.

- sportovní dopoledne – Bruslení v LBC 8.1.

- hudební představení – Čemusová 20.1.

- návštěva předškoláků v ZŠ – účast na výuce

- návštěva knihovny

Únor

- kroužek angličtiny

- Masopustní rej

- výtvarné hrátky na sněhu – nej…. stavba ze sněhu

- závody ve sjezdu na bobech, saních

- Divadélko „Koloběžka“ 10.2.

- ples SRPŠ 20.2.

- výlet do lesa – život volně žijících zvířat v zimě

Březen

- kroužek angličtiny

- lyžařský výcvik – Lyžařská škola Bedřichov 2.3. – 6.3.

- vynášení Mořeny

- Muzikoterapie – Součková - vítání jara 17.3.

- Bruslení LBC 19.3.

- návštěva knihovny – měsíc knihy

Duben

- kroužek angličtiny

- zpěv velikonočních koled v obci na OÚ, v obchodě, na poště… 2.4.

- Den Čarodějnic – soutěže, opékání špekáčků 30.4.

- den otevřených dveří – zápis do MŠ 21.4.

- hudební představení Čemusová 24.4.

- divadélko Koloběžka 27.4.

- Letecký den – vlaštovky z papíru

Květen

- kroužek angličtiny

- návštěva knihovny

- Otvírání studánek – výlet ke studánce

- besídka ke Dni matek v KD

- celodenní výlet

- divadlo Turnov, Liberec

- focení dětí ke konci šk. roku

Červen

- oslava MDD – hledání pokladu

- návštěva ZŠ

- Slavnost sv. Jana

- účast předškoláků na škole v přírodě s dětmi ze ZŠ

- závěrečný celodenní výlet

- návštěva dopravního hřiště v Turnově

- soutěživé odpoledne dětí s rodiči – rozloučení s předškoláky

Tento plán akcí je z větší části orientační. Konkrétní akce i s datem budou aktuálně upřesněny