Základní škola Mateřská škola Školní družina Akce školy Školáček Fotogalerie Kontakt

mateřská škola

Výsledky zápisu ZDE,

 Plná moc ke zastupování ZDE, Kriteria pro přijetí ZDE, žádost o přijetí do MŠ ke stažení ZDE, zpětvzetí žádosti přijetí do MŠ ZDE.

Čínská moudrost říká : I tisíciletá cesta začíná prvním krokem

Mateřská škola je první institucí, se kterou se dítě setkává, přejeme si, aby pro dítě i jeho rodiče byl tento krok šťastný a správným směrem!

Hrou probouzíme v dětech chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních řízených aktivit.Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného učení.

Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího program OBJEVUJEME SVĚT

Cílem je umožnit každému dítěti optimálně se rozvíjet v mezích jeho možností, poskytovat dětem dostatečné množství přiměřených, různorodých podnětů a vycházet přitom z dobré znalosti jeho věkových a individuálních potřeb.