Základní škola Pěnčín

Akce školy

Akce, které proběhly

Školáček

Všechna čísla občasníku Školáček

O nás

O nás a naší historii

Školní družina

Více o školní družině

Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců školy

Novinky

Muzikoterapie

muzikoterapie

V pondělí 5. září si všechny děti mohly s odbornicí na muzikoterapii zabubnovat na bubny.

Zahájení školního roku

V novém školním roce jsme přivítali 14 prvňáčků,což je po třech letech opět velmi početný ročník.Celkově naši školu navštěvuje 45 žáků

Fotogalerie 2022/2023

Po kliknutí na fotky se otevře celá fotogalerie na rajce.cz.

Více než 120tiletá tradice

Základní škola v Pěnčíně má mnoholetou tradici, byla založena v roce 1886.

Jsme malotřídní školou s rodinnou atmosférou. Školu navštěvují žáci prvního stupně, kteří jsou v současnosti vyučováni ve třech třídách. Pravidelné stravování je pro žáky ZŠ v samostatné jídelně v budově MŠ.

Ve škole jsou tři kmenové učebny, prostory školní družiny a školního klubu, počítačová učebna, v podkroví školy je výtvarná učebna a školní dílnička. Na školní zahradě jsou umístěny herní prvky a pěstební vyvýšený záhon.

Škola využívá pro všechny své výukové a zájmové aktivity školní zahradu s herními prvky, zahradu MŠ, která je naší součástí, sportovní areál TJ Pěnčín, sál kulturního domu v Pěnčíně a sokolovnu. Díky umístění školy trávíme co nejvíce času v okolní přírodě.

IMG_0442
IMG_0079

Více o škole a její historii ZDE

Zaměstnanci ZŠ a jídelny

Mgr. Jana Seiwaldová

ředitelka a učitelka - 1. a 2. ročník, vedoucí kroužku vaření

Mgr. Olga Chomoutová

učitelka - 3. ročník

Petra Marešová

uklízečka ZŠ, školnice ZŠ, vykonává ranní dozor nad dětmi ve školní družině, vedoucí kroužku šití, kroužek vaření

Bc. Petra Králová

hospodářka školy

MgA Veronika Švajdová Dis

Školní asistentka ZŠ, učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností, vlastivědy, přírodovědy, vedoucí kroužku výtvarné výchovy a deskových her

Mgr. Lenka Bitmanová

učitelka 4. a 5. ročníku

Ludmila Činčurová

učitelka hudební výchovy a anglického jazyka, vedoucí kroužku flétny a kroužku anglického jazyka 1. a 2. ročník

Ivana Hladíková

vychovatelka ve školní družině, učitelka pro zástupy nepřítomných pedagogů,

Iveta Šulcová

vedoucí stravování, pomocná kuchařka

Jana Primásková

kuchařka

Pavlína Vrbová

kuchařka

Družina a školní klub

Ranní družina funguje od 6:30 do 7:25, poté žáci odchází do tříd připravit se na vyučování, které začíná v 7:30. Je možné využívat pouze ranní družinu, celodenní nebo jen odpolední družinu, podle potřeb rodičů a dětí. Odpolední družina zahajuje provoz v 11:10 hod, kdy si děti přebírá paní vychovatelka a odvádí je na oběd. Družina končí svou činnost v 16:00 hod.

Školní družina využívá dvou místností v přízemí školy, kde žákům nabízíme moderní edukativní hry, stavebnice i kreativní pomůcky. V rámci svého programu také navštěvuje počítačovou učebnu, školní zahrady ZŠ i MŠ, blízkou tělocvičnu, hřiště TJ – fotbalové hřiště, tenisové kurty, plochu s umělým povrchem, prolézačky a malý bazének na koupání. Poloha naší školy umožnuje vycházky do lesa a hry v přírodě. Společně navštěvujeme místní knihovnu a zajímavé kulturní akce.

Činnost družiny probíhá podle týdenního plánu zaměstnání, který se mění podle aktuálního ročního období a počasí. Týdenní skladba zaměstnání je tvořena s ohledem na rozvrhy hodin jednotlivých tříd a časově navazujících zájmových kroužků, které naše škola nabízí a realizuje.

Čas a způsob odchodu dětí domů je uveden v zápisním lístku, který se vyplňuje a odevzdává na začátku každého školního roku. Dřívější odchody jsou možné pouze při osobním vyzvednutí dítěte nebo písemném požadavku rodičů. Kontakt na paní družinářku má každý žák naší školy uveden v žákovské knížce.

Do družiny a školního klubu jsou přednostně přijímány děti z 1.-3.třídy, žáci dojíždějící a sourozenci mladších žáků. Kapacita družiny je 25 žáků.

Školní klub i družina pracují společně. Vzhledem k odpolední výuce a nabídce kroužků, do kterých žáci odcházejí, je možné tyto dvě odpolední složky spojovat.

IMG_0108
IMG_0944
IMG_0966