Základní škola Mateřská škola Školní družina Akce školy Školáček Fotogalerie Kontakt

historie školy

Celoroční vyučování začalo v Pěnčíně od r. 1836, a to v pastoušce č. 3. Teprve r. 1863 se koupila chalupa s 8 korci polí a zřídila se co školní budova.

V roce 1885 podává místní školní rada žádost o otevření druhé třídy a stavbu nové školní budovy na témže místě.

10. února 1886 byla zadána stavba nové školní budovy panu Čeňku Křičkovi, architektu z Kolína. Se stavbou se začalo 27.4.1886 a dokončena byla 1.listopadu 1886. Po kolaudaci byla školní budova 7.11. vysvěcena. V předvečer téhož dne byla budova slavnostně otevřena, hudební sbor hrál císařskou hymnu a zúčastnění provolávali císaři slávu. Za vsí byl vypálen ohňostroj.7. 11. odpoledne se konala v místní kapli slavnostní mše a poté se průvod za hlaholu zvonů ubíral k nové školní budově. Po slavnostních proslovech byla škola vysvěcena a všichni si mohli budovu prohlédnout.

11. 11. 1886 se začalo v nové budově vyučovat. Do školy docházelo 121 dětí a působil tu třídní učitel Konrád Pokos ze Mšena a jeho žena Antonie Pokosová vyučovala ručním pracem. Druhým učitelem – podučitelem – byl pan Čeněk Freiberg. Celý plat řídícího učitele byl 540 zlatých, podučitele 350 zlatých, industriální učitelky 108 zlatých. Zkoušky z náboženství se konaly v Loukově před nejdůstojnějším p.biskupem litoměřickým.

Od r. 1889 docházely děti k bohoslužbám do Loukova a to při zahájení nebo zakončení školního roku, ale i při různých významných dnech (například narozeniny a jmeniny Jejich Veličenstev)V žákovské knihovně bylo 191 svazků, v učitelské 20. U školy byla zřízena zahrádka, cvičiště pro tělocvik a štěpnice. V r.1900 je zapsáno 123 dětí. Docházely do školy do 14 let, některé měly úlevy a část dětí byla osvobozena od placení školného.

Ve školním roce 1914/15 bylo zavedeno vyučování přes den, aby mohly děti doma vypomáhat, když otcové odešli na frontu.

Celý článek