Kontakt

Základní a mateřská škola Pěnčín

IMG_0430 - kopie

Základní a mateřská škola Pěnčín

Základní škola:

Adresa ZŠ: Pěnčín 17, 46345 
Ředitelka: Jana Seiwaldová 
IČO: 72743689

Telefon ZŠ: 485 177 257
E-mail: skola@zs-pencin.cz

Hodiny pro veřejnost: 7:00 – 7:30, 14:00 – 15:00 (jinak po dohodě) 

Provoz ŠD: 6:30-7:30 – 11:15-16:00
Telefon družina:731 966 609

Základní a mateřská škola Pěnčín

Mateřská škola:

Adresa MŠ: Pěnčín 109, 46345 
Vedoucí učitelka: Lenka Hobelantová 
IČO: 72743689

E-mail: skolka@zs-pencin.cz
Telefon MŠ
: 485 177 273, 722 029 931 
Facebook: MŠ Pěnčín u Turnova 

Čísla účtu: MŠ-školné + stravné: 273145838 / 0300

Provozní doba MŠ: 6:30 – 16:00 hod. 

Zaměstnanci ZŠ, MŠ a jídelny

Mgr. Jana Seiwaldová

ředitelka a učitelka - 1. a 3. ročník, vedoucí kroužku vaření

Mgr. Lenka Bitmanová

učitelka 2. a 4. ročníku

Bc. Petra Králová

hospodářka , asistent pedagoga (1. a 3. ročník), vede kroužek vaření

Mgr. Olga Chomoutová

učitelka - 5. ročník, vede turistický kroužek

MgA Veronika Švajdová Dis

Školní asistentka ZŠ, učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností, vlastivědy, přírodovědy, vedoucí kroužku výtvarné výchovy a deskových her

Ludmila Činčurová

učitelka hudební výchovy a anglického jazyka, vedoucí kroužku flétny a kroužku anglického jazyka 1. a 2. ročník

Ivana Hladíková

vychovatelka ve školní družině, učitelka pro zástupy nepřítomných pedagogů,

Petra Marešová

uklízečka ZŠ, školnice ZŠ, vykonává ranní dozor nad dětmi ve školní družině, vedoucí kroužku šití, kroužek vaření

Iveta Šulcová

vedoucí stravování, pomocná kuchařka

Lenka Hobelantová

vedoucí učitelka v MŠ

Linda Klacková

učitelka v MŠ

Pavlína Vrbová

kuchařka

Taťáňa Likovská

učitelka v MŠ

Mgr. Jana Bradáčová

učitelka v MŠ, speciální pedagog - logoped

Jana Primásková

kuchařka