Mateřská škola Pěnčín

Novinky

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2024

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2024/2025 ZDE

Prázdninový provoz MŠ

Provoz MŠ v době letních prázdnin ZDE

Přihláška do MŠ na prázdninový provoz

Závazná přihláška do mateřské školy na prázdninový provoz  ZDE

Přijímací řízení do MŠ 2024

Přijímací řízení do MŠ 2024/2025 ZDE

Pozvánka na zápis do MŠ 2024

Žádost o přijetí do MŠ 2024

Žádost o přijetí do MŠ 2024/2025 ZDE

Potvrzení o očkování

Potvrzení o očkování ZDE

Kritéria k přijímacímu řízení do MŠ 2024

Kritéria k přijímacímu řízení do MŠ 2024/2025 ZDE

Nabídka pracovní pozice

Hledáme kuchaře/kuchařku do Základní a Mateřské školy v Pěnčíně, více ZDE

O nás

Mateřská škola Pěnčín je předškolní zařízení s celodenní péčí pro děti od 3 – 7 let.

O děti pečuje a bezproblémový chod školek zajišťuje profesionální tým zaměstnanců, pedagogů i nepedagogů.
Důležité jsou pro nás kvalitní vzájemné vztahy, důvěra, úcta, empatie, láska, vstřícnost k jinakostem, optimismus, radost, vzájemná podpora, pochopení, slušnost. Snažíme se být našim dětem kladným vzorem, chválíme je, inspirujeme, podporujeme jejich kreativitu, snažíme se je nadchnout pro všechny naše aktivity – ať je to bádání, pozorování, cvičení, zpívání, hraní, kreslení, plavání, povídání pobyt v přírodě a mnoho dalších činností. Nasloucháme jeden druhému, aktivně spolupracujeme s rodiči, zveme je do školky, rádi s nimi trávíme odpolední čas při dílničkách, slavnostech, besídkách, oslavách.

IMG_0500

Provoz MŠ: 6.30 – 16:00 hod.

Děti se do MŠ přijímají od 6:30 – 8:00 hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze dítě přivádět i později, musí však být do 7:30 hod. nahlášené na stravování.

Z MŠ dítě vyzvedávají rodiče, pokud chcete zplnomocnit k tomuto úkonu někoho jiného, vyžádejte si tiskopis – ZMOCNĚNÍ o vyzvedávání dítěte z MŠ.

Rodiče jsou povinni dovést dítě až do budovy MŠ a předat učitelce. Vodí dítě do MŠ zdravé, především v případě infekčních onemocnění, mají odpovědnost za to, že nemocné dítě do kolektivu nepřijde.

Děti se přijímají k prvnímu dni následujícího školního roku a jejich přijetí se řídí pravidly zápisu do MŠ a je-li volná kapacita, lze přijmout dítě i během školního roku

Dokumenty MŠ

IMG_0485
Vzdělání a výchova v naší školce – zdraví, pohyb a příroda

Vzdělání a výchova v naší školce – zdraví, pohyb a příroda
Naše motto: „Objevujeme svět“

• Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti dítěte, na pravidelný pobyt venku, děti vedeme k věku přiměřené soběstačnosti i aktivní činnosti.
• Důsledně rozvíjíme morální vlastnosti i ve vztahu k rostlinám a živočichům.
• Pestrá nabídka tvořivých činností a aktivit pro děti.
• Převážnou část dne trávíme v přírodě, učíme se znát její zákonitosti, podporujeme vztah ke zvířátkům (pravidelný a přímý kontakt s morčaty, rybičkami, ptáčky..), lásku ke stromům, ke kytičkám, učíme se milovat naši obec, vlast, být hrdý na to, že jsme Češi, hodně sportujeme.
• Slavíme lidové svátky. Děti se seznamují s lidovými tradicemi, zvyky či původními řemesly.
• Děti se během školního roku účastní mnoha akcí – přednášky, besedy, divadelní představení, výlety, exkurze, výstavy.

IMG_0322

Fotogalerie

Po kliknutí na fotky se otevře celá fotogalerie na rajce.cz.

Zaměstnanci MŠ a jídelny

Mgr. Jana Seiwaldová

ředitelka a učitelka - 1. a 3. ročník, vedoucí kroužku vaření

Lenka Hobelantová

vedoucí učitelka v MŠ, třída Berušky

Mgr. Jana Bradáčová

učitelka ve třídě Berušky, speciální pedagog - logoped

Linda Klacková

učitelka ve třídě Včelky

Taťáňa Likovská

učitelka ve třídě Včelky

Iveta Šulcová

hospodářka (odhlašování obědů v případě nemoci dítěte)

Pavlína Vrbová

kuchařka

Jana Primásková

kuchařka

Co je potřeba

Přezůvky – podepsané bačkůrky (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodů)
Oblečení – tepláčky, hrací kalhoty, zástěrka, náhradní spodní prádlo
Pro děti, které zůstávají spát – pyžamo
Ostatní -papírové kapesníčky, lahvičku s uzávěrem na pitný režim

Obuv – holínky s teplými ponožkami, v zimním období boty do rozmoklého sněhu
Oblečení – tepláky nebo náhradní kalhoty, náhradní spodní prádlo, punčocháče a ponožky, pláštěnka

Vše se snažte podepsat, či označit značkou. Při společném oblékání v šatně či v ložnici nedokážeme zabránit případnému pomíchání věcí.

Režim dne

6:30 – 8:00

Ranní scházení dětí, volné hry podle přání dětí, skupinové činnosti dětí s učitelkou, pohybové aktivity (provozované převážně ve třídě), smyslové hry, individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými dětmi, jazykové chvilky, zájmové činnosti

8:00 – 8:30

Ranní kruh (komunikativní činnosti dětí mezi sebou, vedená a usměrňovaná učitelkou), ranní pohybová aktivita (může být přesunuta na dobu před pobytem venku nebo provedena na školní zahradě)

8:30 – 9:00

Svačina

9:00 – 9:45

Didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti záměrně navozené, prožitkové činnosti s učitelkou dle plánu prováděné dle potřeby ve třídách či na zahradě v přírodě (ve skupinách, individuálně i frontálně)

9:45 – 11:45

Pobyt venku, spontánní a zájmové aktivity, (na školní zahradě), mohou být nahrazeny procházkou do okolí MŠ, případně výletem či exkurzí

11:45 – 12:15

Oběd – dle harmonogramu školní jídelny

12:15 – 12:45

Odchod dětí domů

12:45 – 14:30

Odpočinek dětí dle jejich individuálních potřeb, (každá třída ve svých prostorách)

14:30 – 15:00

Oblékání, svačina, klidové aktivity

15:00 – 16:00

Rozcházení dětí, zájmové hry ve třídě nebo na zahradě (individuální, řízené nebo spontánní), pohybové hry, zájmové činnosti – obě třídy spojené ve třídě Berušek

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci a může mít v jednotlivých třídách drobné odchylky. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

Organizace školního roku

Veškeré činnosti dětí v průběhu školního roku budou obsahově podléhat sledu ročních období, oslavám různých svátků a aktuálním prožitkům dětí z jejich každodenního života.

 • Školka plná překvapení
 • Budeme kamarádi
 • Moje rodina
 • Místo kde žiji
 • Sklizeň ovoce a zeleniny
 • Dary přírody
 • Podzimní pole, les, zahrada
 • Co viděl drak z výšky
 • Podzim maluje všemi barvami
 • Stromy listnaté a jehličnaté
 • Zvířátka a ptáci na podzim
 • Co umí vítr a déšť
 • Začíná Advent
 • Čas myslet na druhé
 • Splněná přání
 • Mrazík a fujavice
 • Zvířátka a ptáci v zimě
 • Na severním pólu
 • Sportem ke zdraví
 • Já a mé tělo
 • Zdraví a nemoci
 • Mám pět smyslů
 • Lidé a jejich práce
 • Přišlo jaro do vsi
 • Jarní květiny
 • Svátky jara
 • Pomlázka se čepýří
 • Domácí zvířata a jejich mláďata
 • Zvířátka ve volné přírodě
 • Kdo žije u potoků a rybníků
 • Z pohádky do pohádky
 • Vše kolem rozkvétá
 • Maminka má svátek
 • Ten dělá to a ten zas tohle
 • Nech brouka žít
 • Děti mají svátek
 • Cestujeme rádi
 • Planeta Země
 • Prázdniny jsou za dveřmi

Plánované akce:
Přírodovědné vycházky – celoročně
Divadlo v MŠ – několikrát během školního roku
Lidové oslavy dle ročního období – vynášení Morany ,dušičková slavnost s lampiónovým průvodem, svatomartinská oslava, vánoční spirála…
Pečení vánočního cukroví
Lyžařský výcvik
Karneval
Fotografování dětí – vánoční, jarní ke konci šk. roku
Besídky
Návštěvy knihovny
Cílené vycházky směřované na úklid v přírodě
Výlety a exkurze
Den dětí
Rozloučení s předškoláky

Některé z akcí jsou pořádány společně s účastí rodičů či veřejnosti.

Po celý rok s dětmi tvoříme a k tomu potřebujeme i Vaši pomoc a spolupráci. Čtěte prosím nástěnky v šatně a sledujte, co Vaše dítě potřebuje.

Aktuální informace bývají vyvěšeny na nástěnkách, vychází měsíčník „Školáček“ a zasíláme info na e-mailové adresy zákonných zástupců.