Základní škola Pěnčín

Akce školy

Akce, které proběhly

Školáček

Všechna čísla občasníku Školáček

O nás

O nás a naší historii

Školní družina

Více o školní družině

Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců školy

Novinky

Sportovci ZŠ Pěnčín

Letošní rok je pro naše žáky úspěšný po sportovní stránce. Na Mc donald’s cup byli úspěšní naši fotbalisté, kteří jsou zároveň hráči pěnčínských fotbalistů a tímto děkujeme i jejich trenérům, uspěli i ve florbale, kde získali druhé místo a jeden z našich hráčů David Ejem   byl vyhodnocen jako nejlepší střelec. Velký úspěch zaznamenal žák páté třídy Ryan Šimůnek, který uspěl v atletice, kde se v soutěži dostal až do krajského finále, kde obsadil 3. místo.

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 2024

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ pro školní rok 2024/2025 ZDE

Zápis ZŠ 2024

Pozvánka na zápis do prvního ročníku školního roku 2024/2025 + kriteria přijetí do ZŠ v Pěnčíně ZDE

Úspěch na MCDonald cupu

Náš fotbalový tým zvítězil v okrskovém kole v malé kopané McDonald‘ Cup, který se konal na hřišti v Přepeřích. Blahopřejeme našim borcům a přejeme úspěch i v dalším kole

Dokumenty pro zápis do první třídy ZŠ

Žádost o přijetí k základnímu školnímu vzdělávání na ZŠ v Pěnčíně + Odklad školní docházky – informace pro rodiče + Dodatečný odklad školní docházky – informace pro rodiče + Žádost o odklad školní docházky – zákonní zástupci žáka  – ZDE

Deskové hry

Do naší školy zavítala Týna z Mindoku a předvedla dětem spoustu deskových her. Hraní se dětem moc líbilo. Některé hry budou zakoupeny pro školní družinu a děti si je mohou objednat i domů.

Nabídka pracovní pozice

Hledáme kuchaře/kuchařku do Základní a Mateřské školy v Pěnčíně, více ZDE

Spaní ve škole

V období dušiček se stalo tradicí přespat ve škole. Děti si oblékly halloweenské masky, vyzdobily si dýně, vyráběly v dílničkách a něco dobrého si ukuchtily k jídlu. Společně s MŠ jsme v lampionovém průvodu došli na hřbitov prohlédnout si vyzdobené a rozsvícené hroby. Pro děti byla také připravena diskotéka a noční hra. Druhý den jsme odjeli do Turnova a pěšky došli na Dlaskův statek na komentovanou prohlídku. Na oba dva dny jsme měli spoustu pečených dobrot od rodičů.

Fotogalerie 2023/2024

Po kliknutí na fotky se otevře celá fotogalerie na rajce.cz.

Více než 120tiletá tradice

Základní škola v Pěnčíně má mnoholetou tradici, byla založena v roce 1886.

Jsme malotřídní školou s rodinnou atmosférou. Školu navštěvují žáci prvního stupně, kteří jsou v současnosti vyučováni ve třech třídách. Pravidelné stravování je pro žáky ZŠ v samostatné jídelně v budově MŠ.

Ve škole jsou tři kmenové učebny, prostory školní družiny a školního klubu, počítačová učebna, v podkroví školy je výtvarná učebna a školní dílnička. Na školní zahradě jsou umístěny herní prvky a pěstební vyvýšený záhon.

Škola využívá pro všechny své výukové a zájmové aktivity školní zahradu s herními prvky, zahradu MŠ, která je naší součástí, sportovní areál TJ Pěnčín, sál kulturního domu v Pěnčíně a sokolovnu. Díky umístění školy trávíme co nejvíce času v okolní přírodě.

IMG_0442
IMG_0079

Více o škole a její historii ZDE

Zaměstnanci ZŠ a jídelny

Mgr. Jana Seiwaldová

ředitelka a učitelka - 1. a 3. ročník, vedoucí kroužku vaření

Mgr. Olga Chomoutová

učitelka - 5. ročník, vede turistický kroužek

Petra Marešová

uklízečka ZŠ, školnice ZŠ, vykonává ranní dozor nad dětmi ve školní družině, vedoucí kroužku šití, kroužek vaření

Bc. Petra Králová

hospodářka, asistent pedagoga (1. a 3. ročník, vede kroužek vaření

MgA Veronika Švajdová Dis

Školní asistentka ZŠ, učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností, vlastivědy, přírodovědy, vedoucí kroužku výtvarné výchovy a deskových her

Mgr. Lenka Bitmanová

učitelka 2. a 4. ročníku

Ludmila Činčurová

učitelka hudební výchovy a anglického jazyka, vedoucí kroužku flétny a kroužku anglického jazyka 1. a 2. ročník

Ivana Hladíková

vychovatelka ve školní družině, učitelka pro zástupy nepřítomných pedagogů,

Iveta Šulcová

vedoucí stravování, pomocná kuchařka

Jana Primásková

kuchařka

Pavlína Vrbová

kuchařka

Družina a školní klub

Ranní družina funguje od 6:30 do 7:25, poté žáci odchází do tříd připravit se na vyučování, které začíná v 7:30. Je možné využívat pouze ranní družinu, celodenní nebo jen odpolední družinu, podle potřeb rodičů a dětí. Odpolední družina zahajuje provoz v 11:10 hod, kdy si děti přebírá paní vychovatelka a odvádí je na oběd. Družina končí svou činnost v 16:00 hod.

Školní družina využívá dvou místností v přízemí školy, kde žákům nabízíme moderní edukativní hry, stavebnice i kreativní pomůcky. V rámci svého programu také navštěvuje počítačovou učebnu, školní zahrady ZŠ i MŠ, blízkou tělocvičnu, hřiště TJ – fotbalové hřiště, tenisové kurty, plochu s umělým povrchem, prolézačky a malý bazének na koupání. Poloha naší školy umožnuje vycházky do lesa a hry v přírodě. Společně navštěvujeme místní knihovnu a zajímavé kulturní akce.

Činnost družiny probíhá podle týdenního plánu zaměstnání, který se mění podle aktuálního ročního období a počasí. Týdenní skladba zaměstnání je tvořena s ohledem na rozvrhy hodin jednotlivých tříd a časově navazujících zájmových kroužků, které naše škola nabízí a realizuje.

Čas a způsob odchodu dětí domů je uveden v zápisním lístku, který se vyplňuje a odevzdává na začátku každého školního roku. Dřívější odchody jsou možné pouze při osobním vyzvednutí dítěte nebo písemném požadavku rodičů. Kontakt na paní družinářku má každý žák naší školy uveden v žákovské knížce.

Do družiny a školního klubu jsou přednostně přijímány děti z 1.-3.třídy, žáci dojíždějící a sourozenci mladších žáků. Kapacita družiny je 25 žáků.

Školní klub i družina pracují společně. Vzhledem k odpolední výuce a nabídce kroužků, do kterých žáci odcházejí, je možné tyto dvě odpolední složky spojovat.

IMG_0108
IMG_0944
IMG_0966