Základní škola Pěnčín

Akce školy

Akce, které proběhly

Školáček

Všechna čísla občasníku Školáček

O nás

O nás a naší historii

Školní družina

Více o školní družině

Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců školy

Novinky

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

I takto složitě znějící téma výuky může děti bavit, když se převede do praxe zábavnou formou. Na školní zahradě se na Den dětí obchodovalo ve velkém se vším možným. Nakonec došlo i na aukci.

Přednáška šikana

Do naší školy přijela policistka Policie ČR pro liberecký kraj, aby seznámila žáky s problematikou šikany, zejména v oblasti kyberprostoru – kyberšikanou. Žáci zaujatě poslouchali a byli velice udiveni, že se něco takového mezi dětmi může dít.

Vynášení Morany

V pátek před Smrtnou nedělí jsme podle starých zvyků vynesli Moranu -symbol zimy. Děti ji samy v rámci pracovních činností vyrobily. A protože v okolí neteče žádný větší potok, Moranu jsme bezpečně za vesnicí spálili. Celé akce se zúčastnily i děti z MŠ.

Na stezce korunami stromů

Na školní výlet jsme vyrazili do Jánských Lázní, abychom cestou dlouhou 2180 metrů vystoupali do výše 15. patra a cestou se poučili i pobavili a užili si nádherné přírody Krkonoš . Největším zážitkem byla jízda tobogánem z vrcholu stezky dolů.

Den Země

I naše malá škola se zapojila do akce Den Země a posbírala odpadky u rybníčku nedaleko Vlastibořic.

Pozvánka na zápis do ZŠ

Vážení rodiče, milé děti, dovolte mi, abych Vás pozvala na zápis do prvního ročníku školního roku 2023/2024, který proběhne na naší škole ve středu 12. dubna 2023 od 14 do 16 hodin

Rozhodnutí o přijetí ZŠ

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 ZDE

Dětský karneval

I v naší škole jsme si připomněli období masopustu. V úterý 14. 2. děti přišly do školy v maskách, ve kterých se dopoledne učily a odpoledne se při hrách a tanci vyřádily v tělocvičně. Líbil se jim též starodávný tanec mazurka.

Turnaj v minikopané

Dne 11. října naše škola pořádala již 17. ročník turnaje v minikopané. Za krásného počasí se na umělém trávníku za kulturním domem v Pěnčíně sešly 4 týmy z těchto škol :ZŠ Kobyly ,Radostín, Svijanský Újezd a Pěnčín. Domácí hráči po několika letech turnaj vyhráli a získali putovní pohár.

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 15.12.2022 vystoupili žáci MŠ i ZŠ na vánoční besídce, která se konala v kulturním domě v Pěnčíně. Pilně nacvičovaný program se líbil a malí herci a zpěváci sklidili zasloužený potlesk .Součástí besídky byl i vánoční jarmark

Velikonoční dílničky

Další naší tradicí je velikonoční tvoření. Děti zdobí vyfouknutá vajíčka různými technikami, vytvářejí zvířátka nebo sázejí kytičky do skořápek.

Svatá Lucie

Děti se jí trochu bojí a zároveň se těší, jestli do školy přijde svatá Lucie . I letos se objevila, aby zkontrolovala, jestli děti mají ve svých věcech pořádek a jestli si po sobě uklízejí.

Muzikoterapie

V pondělí 5. září si všechny děti mohly s odbornicí na muzikoterapii zabubnovat na bubny.

Spaní ve škole

V období dušiček se na naší škole stalo tradicí přespat ve škole a užít si dva dny v halloweenských maskách. Na odpoledne i večer byl pro děti připraven bohatý program. Své knihy přijela představit spisovatelka Michaela Fišarová, s paní Poznarovou se děti seznámily s meditační hudbou. Nechyběly ani dílničky se spoustou výrobků, lampionový průvod a noční hra.

Za uměním i sportem v Liberci

3 října se celá pěnčínská škola vypravila do Liberce. Na děti čekal výukový program v Galerii Liberec přiměřený věku. Mladší děti /1. a 2. třída/ se zúčastnili programu „Galerie a já, seznamte se“, který vysvětluje nejmladším návštěvníkům pravidla důležitá pro návštěvu galerie. Na závěr si děti vyrobily drobné dílko ze špejlí a alobalu Pak jsme se přemístili k vlakovému nádraží na trampolíny a pod odborným vedením si děti vyzkoušely skoky na trampolíně.

Za uměním i sportem v Liberci 2

 3.října jsme s třetí, čtvrtou a pátou třídou prožili v Galerie Lázně, kde pro nás byl skvěle připravený program „ABSTRAKTNÍ VÝZVA“ k právě probíhající výstavě Tomáše Plesla. Děti se pokusily popsat abstraktní obrazy z různých pohledů, snažily se číst, co se v obrazech skrývá. V tvůrčím ateliéru galerie si vyzkoušely, jak se abstraktní dílo tvoří, jaké techniky, materiály a pomůcky můžou při tvorbě využít.
Na kulturu jsme navázali sportem. Hodinová lekce s trenérem v trampolínové hale byla příjemným zakončením. Do školy jsme se vrátili příjemně unavení po podaných výkonech.

Fotogalerie 2022/2023

Po kliknutí na fotky se otevře celá fotogalerie na rajce.cz.

Více než 120tiletá tradice

Základní škola v Pěnčíně má mnoholetou tradici, byla založena v roce 1886.

Jsme malotřídní školou s rodinnou atmosférou. Školu navštěvují žáci prvního stupně, kteří jsou v současnosti vyučováni ve třech třídách. Pravidelné stravování je pro žáky ZŠ v samostatné jídelně v budově MŠ.

Ve škole jsou tři kmenové učebny, prostory školní družiny a školního klubu, počítačová učebna, v podkroví školy je výtvarná učebna a školní dílnička. Na školní zahradě jsou umístěny herní prvky a pěstební vyvýšený záhon.

Škola využívá pro všechny své výukové a zájmové aktivity školní zahradu s herními prvky, zahradu MŠ, která je naší součástí, sportovní areál TJ Pěnčín, sál kulturního domu v Pěnčíně a sokolovnu. Díky umístění školy trávíme co nejvíce času v okolní přírodě.

IMG_0442
IMG_0079

Více o škole a její historii ZDE

Zaměstnanci ZŠ a jídelny

Mgr. Jana Seiwaldová

ředitelka a učitelka - 1. a 2. ročník, vedoucí kroužku vaření

Mgr. Olga Chomoutová

učitelka - 3. ročník

Petra Marešová

uklízečka ZŠ, školnice ZŠ, vykonává ranní dozor nad dětmi ve školní družině, vedoucí kroužku šití, kroužek vaření

Bc. Petra Králová

hospodářka školy

MgA Veronika Švajdová Dis

Školní asistentka ZŠ, učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností, vlastivědy, přírodovědy, vedoucí kroužku výtvarné výchovy a deskových her

Mgr. Lenka Bitmanová

učitelka 4. a 5. ročníku

Ludmila Činčurová

učitelka hudební výchovy a anglického jazyka, vedoucí kroužku flétny a kroužku anglického jazyka 1. a 2. ročník

Ivana Hladíková

vychovatelka ve školní družině, učitelka pro zástupy nepřítomných pedagogů,

Iveta Šulcová

vedoucí stravování, pomocná kuchařka

Jana Primásková

kuchařka

Pavlína Vrbová

kuchařka

Družina a školní klub

Ranní družina funguje od 6:30 do 7:25, poté žáci odchází do tříd připravit se na vyučování, které začíná v 7:30. Je možné využívat pouze ranní družinu, celodenní nebo jen odpolední družinu, podle potřeb rodičů a dětí. Odpolední družina zahajuje provoz v 11:10 hod, kdy si děti přebírá paní vychovatelka a odvádí je na oběd. Družina končí svou činnost v 16:00 hod.

Školní družina využívá dvou místností v přízemí školy, kde žákům nabízíme moderní edukativní hry, stavebnice i kreativní pomůcky. V rámci svého programu také navštěvuje počítačovou učebnu, školní zahrady ZŠ i MŠ, blízkou tělocvičnu, hřiště TJ – fotbalové hřiště, tenisové kurty, plochu s umělým povrchem, prolézačky a malý bazének na koupání. Poloha naší školy umožnuje vycházky do lesa a hry v přírodě. Společně navštěvujeme místní knihovnu a zajímavé kulturní akce.

Činnost družiny probíhá podle týdenního plánu zaměstnání, který se mění podle aktuálního ročního období a počasí. Týdenní skladba zaměstnání je tvořena s ohledem na rozvrhy hodin jednotlivých tříd a časově navazujících zájmových kroužků, které naše škola nabízí a realizuje.

Čas a způsob odchodu dětí domů je uveden v zápisním lístku, který se vyplňuje a odevzdává na začátku každého školního roku. Dřívější odchody jsou možné pouze při osobním vyzvednutí dítěte nebo písemném požadavku rodičů. Kontakt na paní družinářku má každý žák naší školy uveden v žákovské knížce.

Do družiny a školního klubu jsou přednostně přijímány děti z 1.-3.třídy, žáci dojíždějící a sourozenci mladších žáků. Kapacita družiny je 25 žáků.

Školní klub i družina pracují společně. Vzhledem k odpolední výuce a nabídce kroužků, do kterých žáci odcházejí, je možné tyto dvě odpolední složky spojovat.

IMG_0108
IMG_0944
IMG_0966