Základní škola Pěnčín

Akce školy

Akce, které proběhly

Školáček

Všechna čísla občasníku Školáček

O nás

O nás a naší historii

Školní družina

Více o školní družině

Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců školy

Novinky

Úspěch na MCDonald cupu

McDonald Cup

Náš fotbalový tým zvítězil v okrskovém kole v malé kopané McDonald‘ Cup, který se konal na hřišti v Přepeřích. Blahopřejeme našim borcům a přejeme úspěch i v dalším kole

Nabídka pracovní pozice

Hledáme kuchaře/kuchařku do Základní a Mateřské školy v Pěnčíně, více ZDE

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 2024

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ pro školní rok 2024/2025 ZDE

Dokumenty pro zápis do první třídy ZŠ

Žádost o přijetí k základnímu školnímu vzdělávání na ZŠ v Pěnčíně + Odklad školní docházky – informace pro rodiče + Dodatečný odklad školní docházky – informace pro rodiče + Žádost o odklad školní docházky – zákonní zástupci žáka  – ZDE

Zápis ZŠ 2024

Pozvánka na zápis do prvního ročníku školního roku 2024/2025 + kriteria přijetí do ZŠ v Pěnčíně ZDE

Deskové hry

Do naší školy zavítala Týna z Mindoku a předvedla dětem spoustu deskových her. Hraní se dětem moc líbilo. Některé hry budou zakoupeny pro školní družinu a děti si je mohou objednat i domů.

Spaní ve škole

V období dušiček se stalo tradicí přespat ve škole. Děti si oblékly halloweenské masky, vyzdobily si dýně, vyráběly v dílničkách a něco dobrého si ukuchtily k jídlu. Společně s MŠ jsme v lampionovém průvodu došli na hřbitov prohlédnout si vyzdobené a rozsvícené hroby. Pro děti byla také připravena diskotéka a noční hra. Druhý den jsme odjeli do Turnova a pěšky došli na Dlaskův statek na komentovanou prohlídku. Na oba dva dny jsme měli spoustu pečených dobrot od rodičů.

Fotogalerie 2023/2024

Po kliknutí na fotky se otevře celá fotogalerie na rajce.cz.

Více než 120tiletá tradice

Základní škola v Pěnčíně má mnoholetou tradici, byla založena v roce 1886.

Jsme malotřídní školou s rodinnou atmosférou. Školu navštěvují žáci prvního stupně, kteří jsou v současnosti vyučováni ve třech třídách. Pravidelné stravování je pro žáky ZŠ v samostatné jídelně v budově MŠ.

Ve škole jsou tři kmenové učebny, prostory školní družiny a školního klubu, počítačová učebna, v podkroví školy je výtvarná učebna a školní dílnička. Na školní zahradě jsou umístěny herní prvky a pěstební vyvýšený záhon.

Škola využívá pro všechny své výukové a zájmové aktivity školní zahradu s herními prvky, zahradu MŠ, která je naší součástí, sportovní areál TJ Pěnčín, sál kulturního domu v Pěnčíně a sokolovnu. Díky umístění školy trávíme co nejvíce času v okolní přírodě.

IMG_0442
IMG_0079

Více o škole a její historii ZDE

Zaměstnanci ZŠ a jídelny

Mgr. Jana Seiwaldová

ředitelka a učitelka - 1. a 3. ročník, vedoucí kroužku vaření

Mgr. Olga Chomoutová

učitelka - 5. ročník, vede turistický kroužek

Petra Marešová

uklízečka ZŠ, školnice ZŠ, vykonává ranní dozor nad dětmi ve školní družině, vedoucí kroužku šití, kroužek vaření

Bc. Petra Králová

hospodářka, asistent pedagoga (1. a 3. ročník, vede kroužek vaření

MgA Veronika Švajdová Dis

Školní asistentka ZŠ, učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností, vlastivědy, přírodovědy, vedoucí kroužku výtvarné výchovy a deskových her

Mgr. Lenka Bitmanová

učitelka 2. a 4. ročníku

Ludmila Činčurová

učitelka hudební výchovy a anglického jazyka, vedoucí kroužku flétny a kroužku anglického jazyka 1. a 2. ročník

Ivana Hladíková

vychovatelka ve školní družině, učitelka pro zástupy nepřítomných pedagogů,

Iveta Šulcová

vedoucí stravování, pomocná kuchařka

Jana Primásková

kuchařka

Pavlína Vrbová

kuchařka

Družina a školní klub

Ranní družina funguje od 6:30 do 7:25, poté žáci odchází do tříd připravit se na vyučování, které začíná v 7:30. Je možné využívat pouze ranní družinu, celodenní nebo jen odpolední družinu, podle potřeb rodičů a dětí. Odpolední družina zahajuje provoz v 11:10 hod, kdy si děti přebírá paní vychovatelka a odvádí je na oběd. Družina končí svou činnost v 16:00 hod.

Školní družina využívá dvou místností v přízemí školy, kde žákům nabízíme moderní edukativní hry, stavebnice i kreativní pomůcky. V rámci svého programu také navštěvuje počítačovou učebnu, školní zahrady ZŠ i MŠ, blízkou tělocvičnu, hřiště TJ – fotbalové hřiště, tenisové kurty, plochu s umělým povrchem, prolézačky a malý bazének na koupání. Poloha naší školy umožnuje vycházky do lesa a hry v přírodě. Společně navštěvujeme místní knihovnu a zajímavé kulturní akce.

Činnost družiny probíhá podle týdenního plánu zaměstnání, který se mění podle aktuálního ročního období a počasí. Týdenní skladba zaměstnání je tvořena s ohledem na rozvrhy hodin jednotlivých tříd a časově navazujících zájmových kroužků, které naše škola nabízí a realizuje.

Čas a způsob odchodu dětí domů je uveden v zápisním lístku, který se vyplňuje a odevzdává na začátku každého školního roku. Dřívější odchody jsou možné pouze při osobním vyzvednutí dítěte nebo písemném požadavku rodičů. Kontakt na paní družinářku má každý žák naší školy uveden v žákovské knížce.

Do družiny a školního klubu jsou přednostně přijímány děti z 1.-3.třídy, žáci dojíždějící a sourozenci mladších žáků. Kapacita družiny je 25 žáků.

Školní klub i družina pracují společně. Vzhledem k odpolední výuce a nabídce kroužků, do kterých žáci odcházejí, je možné tyto dvě odpolední složky spojovat.

IMG_0108
IMG_0944
IMG_0966